Loading...

مدیریت گزارشات مدیران

سایت ممکن است چند ادمین داشته باشد که هر کدام قسمتی از سایت را اداره می کنند. این قسمت به مدیر سایت این امکان را می دهد که هر اعمال تغییری که توسط ادمین ها انجام می شود در این قسمت قابل رصد و پیگیری باشد. اینکه چه تغییری توسط چه کسی در کدام ماژول و در چه زمانی انجام شده است را در این قسمت می توانید مشاهده نمایید.

مدیریت گزارش مدیران
1
رکورد
با کلیک بر روی رکورد وارد قسمت اصلاح شده توسط ادمین می شوید.
• چنانچه نوع عملیات ادمین حذف رکورد باشد، کلیک بر روی رکورد، کاری انجام نمی دهد.
2
نوع عملیات
نوع اصلاح روی رکورد را نشان می دهد.
3
نمایش جزییات بیشتر رکورد
4
بازیابی
با کلیک روی آیکون، آخرین اصلاحی که توسط ادمین انجام شده است را به حالت قبل از اصلاح آن برمی¬گرداند.
5
تعداد نمایش اطلاعات در همین صفحه

جستجو در اطلاعات


در این قسمت شما می توانید بر اساس پارامترهای مختلف، اطلاعات مورد نظر خود را جستجو نمایید.

جستجو