Loading...

ماژول شرکت ها و سازمان ها

ماژول شرکت ها و سازمان ها جهت ثبت اطلاعات شرکت های مختلف در سایت می باشد. شما می توانید اطلاعات مختلف شرکت اعم از نوع شرکت، حوزه ی کاری، پول تجاری، تصویر، اطلاعات تماس، مشخصات ثبتی و مشخصات مدیران را برای شرکت یا سازمان مورد نظر وارد و در سایت بایگانی نمایید. همچنین در صورت تمایل می توانید در سایت، اطلاعات شرکت را نمایش دهید.

مدیریت شرکت ها

شرکت ها و سازمان های ثبت شده در سایت را از این قسمت مدیریت نمایید.

مدیریت شرکت ها و سازمان ها
1
ایجاد شرکت جدید (رجوع به فرم ثبت شرکت)
2
انتخاب
با کلیک بر روی این چک باکس، تمامی چک باکس های هر سطر به حالت انتخاب در می آیند و با استفاده از دکمه های فعال/غیر فعال/حذف (بند 3) می توانید عمل مربوطه را انجام دهید.
3
با کلیک بر روی هر یک از این گزینه ها عمل مربوطه بر روی سطرهای انتخاب شده اعمال می گردد.
• منظور از فعال یا غیر فعال، نمایش یا عدم نمایش شرکت در سایت می باشد.
4
ترتیب قرارگیری
با کلیک بر روی هر یک از فلش های بالا و پایین ترتیب نمایش شرکت در سایت تغییر خواهد کرد.
5
دکمه تغییر وضعیت نمایش شرکت "فعال/غیرفعال"
6
عنوان شرکت
با کلیک روی عنوان هر شرکت پنجره ی مربوط به توضیحات شرکت که در سایت قرار دارد برای شما باز می شود.
7
ترتیب
ستون ترتیب، ترتیب نمایش شرکت ها در سایت را نشان می دهد.
• توجه نمایید در هنگام ثبت شرکت، شرکت درج شده در بالاترین سطح نمایش قرار می گیرد و چنانچه مایل به تغییر ترتیب نمایش شرکت ها در سایت می باشید می توانید از دکمه های کنترلی بند 4 استفاده نمایید و اولویت نمایش شرکت را در لیست شرکت ها تغییر دهید.
8
ویرایش اطلاعات شرکت
9
حذف شرکت از سایت
10
دکمه ی منوی تنظیمات
این منو جهت تعیین فیلدهای قابل نمایش در ستون های جدول و همچنین تعداد نمایش شرکت ها در هر صفحه می باشد. با انتخاب عنوان هر یک از ستون ها ، ستون مورد نظر در جدول نمایش داده خواهد شد. توجه نمایید این وضعیت در مرورگر شما باقی خواهد ماند. (با ایجاد کوکی در مرورگر شما این وضعیت جهت مراجعات بعدی ذخیره می گردد)
• برخی از ستون های جدول امکان مرتب سازی بر اساس آن ستون را دارا هستند. این وضعیت فقط جهت نمایش صعودی/نزولی بر اساس داده های آن ستون می باشد و تغییر در وضعیت نمایش شرکت ها در سایت نخواهد داشت.(به عنوان مثال با کلیک بر روی ستون بازدید شرکت ها بر اساس تعداد بازدید مرتب سازی می شوند)

گروه های شرکت ها

گروه های شرکت ها
پنل گروه های شرکت ها شامل گروه بندی شرکت ها می باشد که با کلیک بر روی عنوان هر کدام از گروه ها فقط شرکت های آن گروه و زیر گروه های آن برای شما نمایش داده می شود.
• چنانچه عنوان گروهی شامل آیکون آیکون بود، با کلیک روی این آیکون، زیر گروه های آن نمایش داده خواهد شد.
• جهت ورود به بخش مدیریت گروه های شرکت ها بر روی دکمه ی آیکون کلیک نمایید. (برای ورود به راهنمای بخش مدیریت گروه های ماژول ها کلیک نمایید)

ثبت شرکت جدید

اطلاعات شرکت یا سازمان مورد نظر را جهت ثبت در سایت وارد نمایید.

ثبت شرکت جدید
1
با انتخاب هر یک از گزینه ها اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید.
• در قسمت "سایر اطلاعات" علاوه بر نگارش توضیحات بیشتر درباره ی شرکت یا سازمان، چنانچه به برنامه نویسی با زبان HTML نیز مسلط باشید می توانید به راحتی کدهای خود را در این بخش پیاده سازی نمایید.
2
گروه شرکت
3
نوع شرکت را مشخص نمایید.
• چنانچه در گزینه ها نوع شرکت مورد نظر شما وجود ندارد، باید در قسمت "انواع شرکت ها" نوع شرکت را اضافه نمایید.
4
واحد پول تجاری را مشخص نمایید.
• چنانچه واحد پول مورد نظر شما در گزینه ها وجود ندارد، باید در قسمت "مدیریت واحد پولی شرکت ها" ، واحد پولی مورد نظر را اضافه نمایید.
5
نمایش یا عدم نمایش شرکت در سایت
6
لوگو یا تصویر شرکت
لوگو یا تصویری از شرکت را از این قسمت وارد نمایید.
• چنانچه تصویری انتخاب نشود تصویر پیش فرض برای شرکت ثبت خواهد شد.(تصویر پیش فرض در قسمت مدیریت تنظیمات ماژول شرکت ها قابل ویرایش می باشد.)
• به ابعاد و حجم تصویر ارسالی توجه نمایید. (ابعاد و حجم تصویر ورودی در قسمت مدیریت تنظیمات ماژول شرکت ها قابل ویرایش می باشد.)
• فرمت های قابل پشتیبانی جهت این قسمت jpg , png , bmp , gif می باشد.
• چنانچه تصاویر خود را در یکی از نرم افزارهای ویرایش عکس به ابعاد و حجم فوق اصلاح نکردید، در زمان هایی که با کمبود وقت مواجه هستید با انتخاب گزینه تغییر ابعاد و سایز تصویر، به طور خودکار تصویر ورودی به ابعاد مورد قبول سایت تغییر می یابد.

ثبت نوع شرکت جدید

جهت اضافه کردن نوع شرکت در گزینه های گروه شرکت ها در این قسمت نوع شرکت را وارد نمایید.

ثبت نوع شرکت جدید
1
ایجاد شرکت جدید
2
انتخاب
با کلیک بر روی این چک باکس، تمامی چک باکس های هر سطر به حالت انتخاب در می آیند و با استفاده از دکمه های فعال/غیر فعال/حذف (بند 3) می توانید عمل مربوطه را انجام دهید.
3
با کلیک بر روی هر یک از این گزینه ها عمل مربوطه بر روی سطرهای انتخاب شده اعمال می گردد.
• منظور از فعال یا غیر فعال، نمایش یا عدم نمایش در گزینه ها است.
4
ترتیب قرارگیری
با کلیک بر روی هر یک از فلش های بالا و پایین ترتیب نمایش نوع شرکت در گزینه تغییر خواهد کرد.
5
نمایش یا عدم نمایش در گزینه ها
6
ویرایش و اصلاح
7
حذف

مدیریت واحد پولی شرکت ها

جهت اضافه کردن واحد پولی مورد نظر در گزینه های واحد پولی هنگام ثبت شرکت

واحد پولی شرکت ها
1
ایجاد واحد پولی جدید
2
انتخاب
با کلیک بر روی این چک باکس، تمامی چک باکس های هر سطر به حالت انتخاب در می آیند و با استفاده از دکمه های فعال/غیر فعال/حذف (بند 3) می توانید عمل مربوطه را انجام دهید.
3
با کلیک بر روی هر یک از این گزینه ها عمل مربوطه بر روی سطرهای انتخاب شده اعمال می گردد.
• منظور از فعال یا غیر فعال، نمایش یا عدم نمایش در گزینه ها است.
4
ترتیب قرارگیری
با کلیک بر روی هر یک از فلش های بالا و پایین ترتیب نمایش نوع واحد پولی در گزینه تغییر خواهد کرد.
5
نمایش یا عدم نمایش واحد پولی در گزینه ها
6
ویرایش
7
حذف