Loading...

ماژول مخاطبین

پیش نویس ها

پیش نویس ها متن های آماده ای هستند که در لیست پیش نویس ها جهت ارسال به مخاطب ثبت می شوند.
معمولا متن هایی به عنوان پیش نویس ذخیره می شوند که استفاده از آن ها در ارسال پیامک ها زیاد می باشد که نیاز به تایپ دوباره ی آن ها نباشد.

پیش نویس ها
1
ایجاد پیش نویس (توضیحات در ادامه ی همین صفحه)
2
انتخاب
با کلیک بر روی این چک باکس، تمامی چک باکس های هر سطر به حالت انتخاب در می آیند و با استفاده از دکمه های بند 3 می توانید عمل مربوطه را انجام دهید.
3
با کلیک بر روی هر یک از این گزینه ها عمل مربوطه بر روی سطرهای انتخاب شده اعمال می گردد.
• منظور از فعال یا غیر فعال ، نمایش یا عدم نمایش پیش نویس در لیست پیش نویس ها است.
• دریافت خروجی
از پیش نویس های نوشته شده، می توان فایل خروجی تهیه کرد. (توضیحات بیشتر در ادامه ی همین صفحه)
4
ترتیب قرارگیری
با هر یک از فلش های بالا و پایین ترتیب پیش نویس ها را تغییر دهید.
5
نمایش یا عدم نمایش پیش نویس
6
ویرایش پیش نویس
7
حذف پیش نویس
8
دکمه ی منوی تنظیمات
این منو جهت تعیین فیلدهای قابل نمایش در ستون های جدول و همچنین تعداد نمایش پیش نویس ها در هر صفحه می باشد. با انتخاب عنوان هر یک از ستون ها ، ستون مورد نظر در جدول نمایش داده خواهد شد. توجه نمایید این وضعیت در مرورگر شما باقی خواهد ماند. (با ایجاد کوکی در مرورگر شما این وضعیت جهت مراجعات بعدی ذخیره می گردد)
• برخی از ستون های جدول امکان مرتب سازی بر اساس آن ستون را دارا هستند. این وضعیت فقط جهت نمایش صعودی/نزولی بر اساس داده های آن ستون می باشد و تغییر در وضعیت نمایش پیش نویس ها را نخواهد داشت.(به عنوان مثال با کلیک بر روی ستون تعداد کاراکتر، پیش نویس ها بر اساس تعداد کاراکتر به صورت صعودی یا نزولی مرتب می شوند)

ایجاد پیش نویس


ایجاد پیش نویس
1
گروه پیش نویس
2
نوع پیش نویس
3
عنوان پیش نویس
4
متن پیش نویس
5
نمایش یا عدم نمایش پیش نویس در لیست پیش نویس ها

نحوه ی دریافت خروجی از پیش نویس ها


دریافت خروجی
1
عناوین
عناوینی که محتوای آن ها در خروجی چاپ می شود.
• می توانید هر عنوان را انتخاب نمایید و با دکمه های بند 2 تغییرات مورد نظر را اعمال نمایید.
2
هر عنوانی را که انتخاب کرده اید، با استفاده از این گزینه ها، تغییر مورد نظر را اعمال نمایید.
3
ترتیب قرارگیری
با هر یک از فلش های بالا و پایین ترتیب عناوین را تغییر دهید.
4
حذف عنوان انتخابی
5
بازیابی عناوین
چنانچه عنوانی را به اشتباه حذف کردید، با زدن این کلید، همه ی عناوین به فهرست باز می گردد.
6
فایل خروجی
با انتخاب هر کدام، فایل خروجی به همان فرمت ذخیره می شود.

گروه های پیش نویس ها

گروه های پیش نویس ها
پنل گروه های پیش نویس ها شامل گروه بندی پیش نویس ها می باشد که با کلیک بر روی عنوان هر کدام از گروه ها فقط پیش نویس های آن گروه و زیر گروه های آن برای شما نمایش داده می شود.
• چنانچه عنوان گروهی شامل آیکون آیکون بود، با کلیک روی این آیکون، زیر گروه های آن نمایش داده خواهد شد.
• جهت ورود به بخش مدیریت گروه های پیش نویس ها بر روی دکمه ی آیکون کلیک نمایید. (برای ورود به راهنمای بخش مدیریت گروه های ماژول ها کلیک نمایید)

جستجو در پیش نویس ها


جستجو در پیش نویس ها
در این قسمت شما می توانید بر اساس پارامترهای مختلف، پیش نویس مورد نظر خود را جستجو نمایید.
• منظور از "گروه جاری" گروه فعلی انتخاب شده می باشد که جستجو فقط در همین پیش نویس ها انجام می پذیرد. به عنوان مثال اگر در پنل گروه های پیش نویس ها، پیش نویس های تبریک عید را انتخاب کرده باشید، گروه جاری به گروه تبریک عید تلقی می شود و جستجو در پیش نویس های تبریک عید انجام می شود.
• چنانچه عبارتی در فیلد های عنوان و متن پیش نویس نوشته شود، تمام پیش نویس هایی آورده می شود که در قسمتی از عنوان یا متن پیش نویس، عبارت جستجو شده وجود داشته باشد.
• پر کردن همه ی فیلدها جهت انجام جستجو اجباری نمی باشد و جستجو با پرکردن یک فیلد یا همه ی فیلدها امکان پذیر است که در صورت پرکردن بیش از یک فیلد، جستجوی ترکیبی انجام می پذیرد. به عنوان مثال چنانچه در فیلدهای عنوان و تاریخ ثبت شروع، اطلاعات مربوطه را جهت جستجو وارد نمایید، پیش نویس هایی در نتیجه ی جستجو آورده می شود که در قسمتی از عنوان آن ها عبارت مورد نظر شما وجود داشته باشد و همچنین زمان ثبت آن ها یکسان و در تاریخ مشخص شده باشد.

آمار و نمودار اطلاعاتی


آمار
این قسمت شامل نمودار آماری پیش نویس های ثبت شده در گروه های اصلی به همراه زیرشاخه های می باشد.
• منظور از "بدون گروه" آن دسته از پیش نویس های است که هنگام ثبت پیش نویس، گروهی برای آن ها مشخص نشده است.

پیام های ارسالی

گزارش پیامک های ارسالی به مخاطبین سایت

پیام های ارسالی
1
به روزرسانی
با انتخاب این گزینه آخرین وضعیت پیام های ارسالی به روزرسانی و نمایش داده می شود.
2
انتخاب
با کلیک بر روی این چک باکس، تمامی چک باکس های هر سطر به منظور حذف آن ها از طریق آیکون حذف در بالای جدول، به حالت انتخاب درمی آیند.
3
جهت حذف پیامک های انتخاب شده
4
حذف گزارش پیام
5
دکمه ی منوی تنظیمات
این منو جهت تعیین فیلدهای قابل نمایش در ستون های جدول و همچنین تعداد نمایش پیام ها در هر صفحه می باشد. با انتخاب عنوان هر یک از ستون ها ، ستون مورد نظر در جدول نمایش داده خواهد شد. توجه نمایید این وضعیت در مرورگر شما باقی خواهد ماند. (با ایجاد کوکی در مرورگر شما این وضعیت جهت مراجعات بعدی ذخیره می گردد)
• برخی از ستون های جدول امکان مرتب سازی بر اساس آن ستون را دارا هستند. (به عنوان مثال با کلیک بر روی ستون تاریخ ارسال، گزارشات بر اساس تاریخ ارسال آن ها به صورت صعودی یا نزولی مرتب می شوند)

جستجو در پیام ها


جستجو
در این قسمت شما می توانید بر اساس پارامترهای مختلف، پیام مورد نظر خود را جستجو نمایید.
• چنانچه عبارتی در فیلد پیش نویس نوشته شود، تمام پیام هایی آورده می شود که در قسمتی از پیش نویس آن پیام ها، عبارت جستجو شده وجود داشته باشد.
• پر کردن همه ی فیلدها جهت انجام جستجو اجباری نمی باشد و جستجو با پرکردن یک فیلد یا همه ی فیلدها امکان پذیر است که در صورت پرکردن بیش از یک فیلد، جستجوی ترکیبی انجام می پذیرد. به عنوان مثال چنانچه در فیلدهای پیش نویس و تاریخ ارسال شروع، اطلاعات مربوطه را جهت جستجو وارد نمایید، پیام هایی در نتیجه ی جستجو آورده می شود که قسمتی از پیش نویس آن ها عبارت مورد نظر شما وجود داشته باشد و همچنین زمان ارسال آن ها یکسان و در تاریخ مشخص شده باشد.

پیام های دریافتی

گزارش پیام های دریافتی از مخاطبین سایت را مشاهده نمایید. همچنین امکان پاسخ به آن ها نیز وجود دارد.

پیام عای دریافتی
1
به روزرسانی
با انتخاب این گزینه آخرین وضعیت پیام های دریافتی، به روزرسانی و نمایش داده می شود.
2
انتخاب لیست
با انتخاب هر کدام، لیست پیام های مربوط به آن ها نمایش داده می شود.
3
انتخاب
همه یا برخی از پیام ها را جهت اعمال تغییرات بند 4 انتخاب نمایید.
4
انتخاب عمل مربوطه
• با زدن دکمه ی "خوانده نشده" پیام در قسمت "خوانده نشده ها" باقی می ماند و با زدن دکمه ی "خوانده شده" پیام به لیست "خوانده شده ها" منتقل می گردد.
5
وضعیت
چنانچه لیست پیام های خوانده نشده نمایش داده شده است، با زدن این دکمه، پیام به لیست پیام های خوانده شده منتقل می گردد. و بر عکس چنانچه لیست پیام های خوانده شده نمایش داده شده است، با زدن این دکمه، پیام به لیست پیام های خوانده نشده منتقل می گردد.
6
پاسخ
امکان پاسخ به پیام دریافتی به دو صورت ایمیل یا پیامک وجود دارد. که با کلیک روی هر کدام، وارد قسمت پاسخ می شوید.
• چنانچه برای مخاطب، ایمیل یا شماره همراه ثبت نشده باشد، آیکون های مربوطه رنگی نیستند و نمی توانید پاسخ او را از طریق ایمیل یا پیامک بدهید.
7
دکمه ی منوی تنظیمات
این منو جهت تعیین فیلدهای قابل نمایش در ستون های جدول و همچنین تعداد نمایش پیام ها در هر صفحه می باشد. با انتخاب عنوان هر یک از ستون ها ، ستون مورد نظر در جدول نمایش داده خواهد شد. توجه نمایید این وضعیت در مرورگر شما باقی خواهد ماند. (با ایجاد کوکی در مرورگر شما این وضعیت جهت مراجعات بعدی ذخیره می گردد)
• برخی از ستون های جدول امکان مرتب سازی بر اساس آن ستون را دارا هستند. (به عنوان مثال با کلیک بر روی ستون کد، گزارشات بر اساس کد آن ها به صورت صعودی یا نزولی مرتب می شوند)

جستجو در پیام ها


جستجو
در این قسمت شما می توانید بر اساس پارامترهای مختلف، پیام مورد نظر خود را جستجو نمایید.
• چنانچه عبارتی در فیلد متن پیام نوشته شود، تمام پیام هایی آورده می شود که در قسمتی از متن آن پیام ها، عبارت جستجو شده وجود داشته باشد.
• پر کردن همه ی فیلدها جهت انجام جستجو اجباری نمی باشد و جستجو با پرکردن یک فیلد یا همه ی فیلدها امکان پذیر است که در صورت پرکردن بیش از یک فیلد، جستجوی ترکیبی انجام می پذیرد. به عنوان مثال چنانچه در فیلدهای متن پیام و تاریخ دریافت شروع، اطلاعات مربوطه را جهت جستجو وارد نمایید، پیام هایی در نتیجه ی جستجو آورده می شود که قسمتی از متن پیام آن ها عبارت مورد نظر شما وجود داشته باشد و همچنین زمان دریافت آن ها یکسان و در تاریخ مشخص شده باشد.

آمار پیامک های دریافتی


آمار
این قسمت شامل نمودار آماری تعداد پیام های خوانده شده و خوانده نشده می باشد.

دریافت خروجی

می توانید اطلاعات مخاطبین سایت را به صورت فایل Excell یا HTML یا XML دریافت نمایید.

دریافت خروجی
1
عناوین
عناوینی که محتوای آن ها قرار است در خروجی چاپ شود.
• می توانید هر عنوان را انتخاب نمایید و با دکمه های بند 2 تغییرات مورد نظر را اعمال نمایید.
2
هرعنوانی را که انتخاب کرده اید با استفاده از این گزینه ها تغییر مورد نظر را اعمال نمایید.
3
ترتیب قرارگیری
با هر یک از فلش های بالا و پایین ترتیب عناوین را تغییر دهید.
4
حذف عنوان انتخابی
5
بازیابی عناوین
چنانچه عنوانی را به اشتباه حذف کردید با زدن این کلید، همه ی عناوین به فهرست بر می¬گردد.
6
فایل خروجی
با انتخاب هر کدام فایل خروجی به همان فرمت ذخیره می شود.

دریافت از فایل

چنانچه اطلاعات مخاطبین را در فایلی ذخیره کرده باشید، از این قسمت می توانید محتوای فایل را به لیست مخاطبین در سایت اضافه نمایید.

دریافت از فایل
1
نمونه ی استاندارد
به نمونه ی استاندارد اطلاعات مخاطبین در فایل های اکسل و تکست توجه نمایید.
2
انتخاب فایل
فایل را با کلیک بر روی این قسمت وارد نمایید و دکمه "ثبت" را بزنید.