Loading...

پرسنل و چارت سازمانی

مدیران شرکت ها و سازمان ها می توانند اطلاعات کامل پرسنل خود را به همراه چارت سازمانی و سمت های مدیریتی پرسنل بر روی سایت خود قرار دهند. با استفاده از این ماژول می تواند سوابق و اطاعات اشخاص را در یک بانک اطلاعاتی جامع قرار دهد. این ماژول می تواند اطلاعات و سوابق پرسنل را در اختیار موتورهای جستجوگر قرار دهد.
•   امکان ایجاد سمت های شغلی
•   امکان معرفی کامل پرسنل به همراه سمت، سوابق اجرایی و مدیریتی، تصویر، سن ، شماره های تماس، ایمیل، فکس
•  مدیر می تواند جهت جامعیت اطلاعات پرسنل، برخی از اطلاعات ویژه نظیر اطلاعات خانوادگی ، کد ملی ، تصاویر کد ملی و شناسنامه، آدرس ها و ... را برای هر شخص قرار دهد و تعیین کند که اطلاعات به کاربران سایت قابل نمایش نباشد .
•   امکان درج تصویر با امکان کوچک سازی تصویر بدون تغییر مقیاس (scale) بهمراه فیلتر گذاری روی تصویر
•   امکان رسم ساختار درختی بصورت اتوماتیک
•   امکان بهره گیری از ابزاهای مرتبط با این ماژول که در قسمت ابزارها بصورت کامل معرفی شده است.