Loading...

ماژول مطبوعات و جراید

ماژول مطبوعات و جراید جهت گردآوری روزنامه ها و مجلات مختلف در سایت می باشد. در این ماژول می توانید امکان دسترسی به روزنامه ها و مجلات را برای کاربران سایت فراهم نمایید و آخرین روزنامه ها و مجلات کشور و جهان را در سایت بارگذاری نمایید. همچنین امکان جستجو در میان روزنامه ها و مجلات بارگذاری شده در سایت در این ماژول فراهم است.

مطبوعات و جراید

روزنامه های و مجلات ثبت شده در سایت را از این قسمت مدیریت نمایید.

مطبوعات و جراید
1
ارسال روزنامه (رجوع به فرم ثبت روزنامه)
2
انتخاب
با کلیک بر روی این چک باکس، تمامی چک باکس های هر سطر به حالت انتخاب در می آیند و با استفاده از دکمه های فعال/غیر فعال/حذف (بند 3) می توانید عملیات مربوطه را انجام دهید.
3
با کلیک بر روی هر یک از این گزینه ها عمل مربوطه، بر روی سطرهای انتخاب شده اعمال می گردد.
• منظور از فعال یا غیر فعال، نمایش یا عدم نمایش روزنامه در سایت می باشد.
4
تاریخ انتشار
• تاریخ و زمان تعیین شده توسط شما (در فرم ثبت روزنامه) برای نمایش روزنامه در سایت می باشد.
• با کلیک بر روی "تاریخ انتشار" روزنامه ها بر اساس تاریخ انتشار مرتب سازی می شوند.
5
تاریخ ثبت
تاریخ و زمان ثبت روزنامه می باشد.
6
تعداد بازدید
تعداد دفعات نمایش روزنامه در سایت توسط کاربران
7
ترتیب قرارگیری
ترتیب نمایش روزنامه ها در سایت را نمایش می دهد. توجه نمایید در هنگام ثبت روزنامه، روزنامه درج شده در بالاترین سطح نمایش قرار می گیرد و چنانچه مایل به تغییر ترتیب نمایش روزنامه ها در سایت می باشید می توانید از دکمه های کنترلی بند 8 استفاده نمایید و اولویت نمایش روزنامه را در لیست روزنامه ها تغییر دهید.
8
ترتیب
با کلیک بر روی هر یک از فلش های بالا و پایین ترتیب نمایش روزنامه در سایت تغییر خواهد کرد.
9
نمایش
دکمه تغییر وضعیت نمایش روزنامه "فعال/غیرفعال"
10
ویرایش روزنامه
11
حذف روزنامه از سایت
12
دکمه ی منوی تنظیمات
این منو جهت تعیین فیلدهای قابل نمایش در ستون های جدول و همچنین تعداد نمایش روزنامه ها در هر صفحه می باشد. با انتخاب عنوان هر یک از ستون ها ، ستون مورد نظر در جدول نمایش داده خواهد شد. توجه نمایید این وضعیت در مرورگر شما باقی خواهد ماند. (با ایجاد کوکی در مرورگر شما این وضعیت جهت مراجعات بعدی ذخیره می گردد)
• برخی از ستون های جدول امکان مرتب سازی بر اساس آن ستون را دارا هستند. این وضعیت فقط جهت نمایش صعودی/نزولی بر اساس داده های آن ستون می باشد و تغییری در وضعیت نمایش روزنامه ها در سایت نخواهد داشت.(به عنوان مثال با کلیک بر روی ستون بازدید روزنامه ها بر اساس تعداد بازدید مرتب سازی می شوند)
13
با انتخاب هر کدام نوع نمایش فیلدها تغییر پیدا می کند.

گروه های مطبوعات و جراید

گروه های مطبوعات و جراید
پنل گروه های مطبوعات و جراید شامل گروه بندی روزنامه ها و مجلات می باشد که با کلیک بر روی عنوان هر کدام از گروه ها فقط روزنامه و مجله ی آن گروه و زیر گروه های آن برای شما نمایش داده می شود.
• چنانچه عنوان گروهی شامل آیکون آیکون بود، با کلیک روی این آیکون، زیر گروه های آن نمایش داده خواهد شد.
• جهت ورود به بخش مدیریت گروه های مطبوعات و جراید بر روی دکمه ی آیکون کلیک نمایید. (برای ورود به راهنمای بخش مدیریت گروه های ماژول ها کلیک نمایید)

ارسال روزنامه

روزنامه ی مورد نظر جهت ثبت و نمایش در سایت را از این قسمت وارد نمایید.

ارسال روزنامه
1
گروه روزنامه
• با کلیک بر روی این گزینه می توانید گروه روزنامه را انتخاب نمایید. چنانچه گروهی برای روزنامه تعیین نشود، روزنامه در شاخه ی اصلی روزنامه ها ثبت و نمایش داده می شود.
• توجه نمایید تعیین روزنامه در شاخه اصلی گروه هایی که خود دارای زیرشاخه می باشند امکان پذیر نیست.
2
روزنامه را از این قسمت وارد نمایید.
3
محل برش
جهت نمایش در قسمت مدیریت، روزنامه را از هر جهت که مایل هستید، برش دهید. (برش در این قسمت، هیچ تاثیری در نمایش روزنامه در سایت ندارد و فقط در قسمت مدیریت تغییر پیدا می کند)
4
عنوان روزنامه
• چنانچه عنوان مورد نظر شما در گزینه ها نبود، باید در قسمت "مدیریت روزنامه ها و مجله ها"، روزنامه ی مورد نظر را وارد نمایید. برای این کار به قسمت "مدیریت روزنامه ها و مجله ها" مراجعه نمایید.
5
لینک
در سایت با کلیک روی هر روزنامه، صفحه ی روزنامه ی انتخابی که همه ی مطالب روزنامه در آن صفحه است، برای کاربر باز می شود که برای این کار، می بایست آدرس اینترنتی یا همان لینک روزنامه را وارد نمایید.
• این آدرس می تواند لینک دانلود فایل PDF روزنامه یا آدرس سایت روزنامه باشد.
6
برچسب ها
"برچسب ها" کلمات کلیدی هر روزنامه هستند که به جستجوی روزنامه کمک می کنند. برای مثال اگر کلمه ی "اقتصاد" به عنوان برچسب برای روزنامه ای انتخاب شود، وقتی در قسمت جستجو کلمه ی "اقتصاد" جستجو شود تمام روزنامه هایی که در برچسب آن ها کلمه ی "اقتصاد" آمده باشد در نتیجه ی جستجو نمایش داده می شوند.
• برای ثبت چندین برچسب پس از وارد کردن هر برچسب کلید اینتر را فشار دهید و برچسب بعدی را وارد نمایید.
7
تاریخ انتشار
این قسمت مربوط به زمان انتشار روزنامه در سایت است. که چنانچه مطابق با زمان ثبت باشد، بلافاصله بعد از ثبت، درسایت نمایش داده می شود. و اگر "تعیین زمان" را انتخاب نمایید، می توانید تعیین کنید که روزنامه در چه زمانی منتشر بشود.
8
نمایش یا عدم نمایش روزنامه در سایت
9
با کلیک روی دکمه ی آیکون قادر به اضافه کردن روزنامه ی دیگر خواهید بود. کلید آیکون ارسال روزنامه ی اضافه شده را منتفی می نماید.

ماژول مطبوعات و جراید

ارسال روزنامه

روزنامه ی مورد نظر جهت ثبت و نمایش در سایت را از این قسمت وارد نمایید.

ارسال روزنامه
1
گروه روزنامه
• با کلیک بر روی این گزینه می توانید گروه روزنامه را انتخاب نمایید. چنانچه گروهی برای روزنامه تعیین نشود، روزنامه در شاخه ی اصلی روزنامه ها ثبت و نمایش داده می شود.
• توجه نمایید تعیین روزنامه در شاخه اصلی گروه هایی که خود دارای زیرشاخه می باشند امکان پذیر نیست.
2
روزنامه را از این قسمت وارد نمایید.
3
محل برش
جهت نمایش در قسمت مدیریت، روزنامه را از هر جهت که مایل هستید، برش دهید. (برش در این قسمت، هیچ تاثیری در نمایش روزنامه در سایت ندارد و فقط در قسمت مدیریت تغییر پیدا می کند)
4
عنوان روزنامه
• چنانچه عنوان مورد نظر شما در گزینه ها نبود، باید در قسمت "مدیریت روزنامه ها و مجله ها"، روزنامه ی مورد نظر را وارد نمایید. برای این کار به قسمت "مدیریت روزنامه ها و مجله ها" مراجعه نمایید.
5
لینک
در سایت با کلیک روی هر روزنامه، صفحه ی روزنامه ی انتخابی که همه ی مطالب روزنامه در آن صفحه است، برای کاربر باز می شود که برای این کار، می بایست آدرس اینترنتی یا همان لینک روزنامه را وارد نمایید.
• این آدرس می تواند لینک دانلود فایل PDF روزنامه یا آدرس سایت روزنامه باشد.
6
برچسب ها
"برچسب ها" کلمات کلیدی هر روزنامه هستند که به جستجوی روزنامه کمک می کنند. برای مثال اگر کلمه ی "اقتصاد" به عنوان برچسب برای روزنامه ای انتخاب شود، وقتی در قسمت جستجو کلمه ی "اقتصاد" جستجو شود تمام روزنامه هایی که در برچسب آن ها کلمه ی "اقتصاد" آمده باشد در نتیجه ی جستجو نمایش داده می شوند.
• برای ثبت چندین برچسب پس از وارد کردن هر برچسب کلید اینتر را فشار دهید و برچسب بعدی را وارد نمایید.
7
تاریخ انتشار
این قسمت مربوط به زمان انتشار روزنامه در سایت است. که چنانچه مطابق با زمان ثبت باشد، بلافاصله بعد از ثبت، درسایت نمایش داده می شود. و اگر "تعیین زمان" را انتخاب نمایید، می توانید تعیین کنید که روزنامه در چه زمانی منتشر بشود.
8
نمایش یا عدم نمایش روزنامه در سایت
9
با کلیک روی دکمه ی ایکون قادر به اضافه کردن روزنامه ی دیگر خواهید بود. کلید آیکون ارسال روزنامه ی اضافه شده را منتفی می نماید.